Στην πύλη είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις χώρες των Βαλκανίων.

Μάθετε για τη χώρα

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια χώρα κάνοντας κλικ σε μια σημαία (επάνω).

Επενδυτικά σχέδια

Οι εταίροι μας