Hotel Barbara Fiesa zunanjost 4

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,3320 Velenje, Slovenija, obvešča vse zainteresirane kupce glede prodaje hotela Barbara v Fiesi,ki  leži v najlepšem, najbolj zelenem in mirnem delu slovenske jadranske obale. Nahaja se v zalivu med Piranom in Strunjanom in je v bližini Portoroža. Izhodiščna (orientacijska)  cena znaša 3.400.000,00 EUR, pogoj pa je tudi plačana varščina za resnost ponudbe , ki znaša 100.000 EUR in je obvezna ob oddaji ponudbe. Vse dodatne informacije najdete na spodnji povezavi http://www.rlv.si/si/1352, v razpisni dokumentaciji in dokumentu javno zbiranje ponudb. Prodaja bo potekala na osnovi javnega zbiranja ponudb ter s končnimi pogajanji. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na g. Robert Kožarja (robert.kozar@rlv.si) ali na telefon +386 3 899 6166.